Woensdag 21 februari 2024, aanvang: 19.15, programma 19:30-22.00 uur, Mimik (Café Daar), Deventer

Ver·w a ch·ting

Verwachting is de aanname of hoop dat een handeling of gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. (Een verwachting kan realistisch zijn, maar dat hoeft niet. Als een verwachting niet uitkomt, kan er sprake zijn van acceptatie, maar ook van teleurstelling, verwarring, onzekerheid en angst.)

Een nieuw jaar, vol verwachtingen. Verwachtingen zijn alomtegenwoordig in ons dagelijks leven en beïnvloeden onze relaties, ambities en zelfs onze gemoedstoestand. Ze vormen ons beeld over hoe iets zou moeten verlopen of hoe je wenst of hoopt dat iets verloopt.

Verwachtingen kunnen leiden tot vreugde, maar ook teleurstelling. Wat het effect ook is, verwachtingen raken altijd onze behoeften, idealen en wensen, en hebben ook invloed op onze persoonlijke missie. Tijdens deze dialoogavond willen we dit onderwerp met alle deelnemers verkennen en vanuit het kwetsbare gesprek de verschillende perspectieven van verwachtingen onderzoeken.