Woensdag 3 april 2024, aanvang: 19.15, programma 19:30-22.00 uur, Mimik (Café Daar), Deventer

Labels en Diagnoses

Diagnoses zijn er niet voor niets. Zoals treffend verwoord: “Labels worden met de beste bedoelingen gegeven. Een label kan houvast geven in de zoektocht en heeft zeker voordelen.” Maar het perspectief waaruit we deze labels bekijken en ermee omgaan is van essentieel belang.

Wat gebeurt er met ons zelfbeeld wanneer we geconfronteerd worden met een diagnose zoals ADHD of autisme? Hoe beïnvloedt dit de perceptie van onszelf en anderen? Tijdens deze dialoogavond willen we met elkaar dieper ingaan op deze vragen en meer. Wat is de impact van labels en diagnoses op individueel niveau, binnen onze samenleving en hoe gaat dit in andere landen op deze wereld? Is er een risico dat deze labels het gevoel van eigenwaarde aantasten? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat diagnoses niet als beperkingen worden gezien, maar eerder als een middel om begrip te vergroten en passende ondersteuning te bieden? Oftewel een breed thema met nog genoeg vragen die ideaal zijn voor een dialoogavond bij La Vie!